AKTUÁLNE STAVBY

Priemyselná hala Košice-Šaca

Priemyselná hala

Košice-Šaca

Celá hala je voľná plocha bez stlpov.
Kolaudácia haly: júl 2016.
Rozmery haly: 25x54x8m

Bytový dom Belvedere Košice

Bytový dom Belvedere

Košice

38 bytov