O FIRME

Firmu založil Attila Bubenko v roku 2000. V roku 2004 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením. Novými majiteľmi spoločnosti sa stali Attila Bubenko a Juraj Bubenko.

Bubigold je skupinou spoločností, ktoré od roku 2005 sú aktívne pri projektoch v oblasti nehnuteľností. Počas svojej úspešnej histórie Bubigold pripojil v roku 2005 k stavebnej výrobe aj realizáciu moderných bytových projektov. Naša spoľahlivosť a bohaté skúsenosti sú najlepšou cestou ku spokojnosti našich klientov.

Činnosti skupiny Bubigold sú zamerané na nehnuteľnosti v nasledovných oblastiach:

  • Investičná a realizačná činnosť pri vlastných bytových projektoch - BubiGold invest,
  • Komplexná stavebná výroba a dodávky pre stavebné projekty -BubiGold,
  • Projekčná a inžinierska činnosť - BubiGold,
  • Správa nehnuteľností zrealizovaných bytových a administrativnych projektov -BubiGold center.

Vzhľadom na rast objemu činností sme sa v roku 2011 rozhodli firmu rozdeliť na jednotlivé divízie.
BubiGold sa ďalej zaoberá predajom stavebného materiálu a stavebnou činnosťou.
BubiGold invest je určená na realizovanie vlastných investičných projektov.
BubiGold center je správcovská spoločnosť, ktorá prenajíma a prevádzkuje naše nehnuteľnosti.

V súčastnosti sa špecializuje na

  • Dodávanie stavebného materiálu na miesto určenia
  • Realizácie kompletných stavieb
  • Rekonštrukcie a poradenské služby
  • Predaj stavebného materiálu - maloobchod, veľkoobchod

Firma má klientov nielen na východnom Slovensku ale aj v zahraničí (Poľsko, Maďarsko, Česko a Rakúsko). BUBI-Gold investuje do vlastných projektov v oblasti bytovej výstavby a výstavby vlastného business centra.