REFERENCIE

Naše služby sme poskytovali ako pre súkromný sektor (fyzické osoby, firmy), pre verejný sektor (obecné úrady), pre kultúrny sektor (divadlá) aj pre zahraničných odberateľov.

  • Výstavba priemyselných hál
  • Výstavba rodinných domov
  • Vlastné investičné projekty; rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty
  • Priemyselné podlahy, cesty, inžinierske siete
  • Dodávky jednotlivých profesií; murárske práce, zemné práce, búracie práce, terénne úpravy, parkové úpravy, betonáž, vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, bránové a garážové systémy, elektroinštalácie, slaboprúd, silnoprúd, štrukturované siete, kamerové systémy, okenné systémy, zabezpečovacia technika, oceľové konštrukcie, strechy, odtokové systémy, kanalizačné systémy, výbava a návrh interiérov a exteriérov, obklady, dlažby, parkoviská, rekonštrukcie, opravy, zatepľovanie
  • Zabezpečujeme všetky inžinierske činnosti a dohľad stavebného dozoru.

Vďaka priamym kontaktom s dodávateľmi služieb a výrobcami materiálov minimalizujeme náklady a skracujeme dodacie doby pre našich klientov.

Referencie
Nová Ves, výrobno obchodný areál, generálny dodávateľ, 2011
Referencie
IBP Záborského, Petrovany, subdodávka materiálov a betonáž, 2009
Referencie
Ústavný súd SR, Košice, subdodávka materiálov, betonáž, rôzne profesie, 2005
Referencie
BubiGold, stavebniny
Referencie
Výrobno obchodný areál, Nová Ves, strecha, generálny dodávateľ, 2011
Referencie
SPP Košice, subdodávateľ materiálov, 2008
Referencie
Bytový dom Topoľová 14, Košice, vlastná investícia, 2011
Referencie
RDB Moldava, recyklačné zariadenie, dodávka materiálov, betonáž, 2009
Referencie
Bytový dom Topoľová 14, Košice, vlastná investícia, 2011
Referencie
Priemyselné podlahy, rôzne objekty, variabilné povrchové úpravy
Referencie
Divadlo THÁLIA, rôzne objekty, variabilné povrchové úpravy
Referencie
PDC BRUSH, výrobno obchodný areál, generálny dodávateľ, 2011
Referencie
Referencie
Referencie
Referencie