STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť sa zaoberá rozsiahlou stavebnou činnosťou, realizovaním stavieb na kľúč ale aj dielčími stavebnými dodávkami. Financovanie stavieb zabezpečujeme podľa požiadaviek a možností odberateľa. Pohybuje sa od minimálnej účasti odberateľa (dodávka diela na kľúč), až po priebežné financovanie výstavby zo strany dodávateľa. Z pozície generálneho dodávateľa garantujeme dodávku a kvalitu všetkých stavebných a súvisiacich profesií vyskytujúcich sa v strednej Európe.

Našou základnou filozofiou je výrobné prostriedky nevlastniť, ale disponovať nimi. Od vstupu Slovenska do EÚ sa nám sprístupnili všetky poskytované služby na území Európskej únie. Tieto služby sú často kvalitnejšie a lacnejšie ako ich ekvivalenty na území SR. Vo veľkom využívame služby a tovary z územia Maďarska, Rumunska, Poľska, Česka. Táto filozofia nám dáva do rúk pružnosť, kontrolu nad nákladmi a nad kvalitou, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na cene a kvalite. To je jedna strana rovnice, ktorej druhá je spokojnosť zákazníka.

Ak by sme mali menovať, tak do portfólia našej ponuky rozhodne patrí:

  • Výstavba priemyselných hál, výškových budov, pozemných stavieb
  • Výstavba rodinných domov a bytových domov
  • Rekonštrukcie rôzneho charakteru a rozsahu
  • Vlastné investičné projekty: rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné objekty
  • Priemyselné podlahy, cesty (betónové, asfaltové), inžinierske siete
  • Dodávky jednotlivých profesií; murárske práce, zemné práce, búracie práce, terénne úpravy, parkové úpravy, betonáž, vykurovanie, chladenie, vzduchotechnika, bránové a garážové systémy, elektroinštalácie, slaboprúd, silnoprúd, štrukturované siete, kamerové systémy, okenné systémy, zabezpečovacia technika, oceľové konštrukcie, strechy, odtokové systémy, kanalizačné systémy, výbava a návrh interiérov a exteriérov, obklady, dlažby, parkoviská, rekonštrukcie, opravy, zatepľovanie, atď.
  • Zabezpečujeme všetky inžinierske činnosti a dohľad stavebného dozoru.

Naše služby sme poskytovali pre súkromný sektor (fyzické osoby, firmy), pre verejný sektor (obecné úrady), pre kultúrny sektor (divadlá) aj pre zahraničných odberateľov.

Vďaka priamym kontaktom s dodávateľmi služieb a výrobcami materiálov minimalizujeme náklady a skracujeme dodacie doby pre našich klientov.

Pozrite si naše REFERENCIE


BBG CONST s.r.o.

Buzinská 581, 040 15 Košice-Šaca

IČO: 48 152 307
IČ DPH: SK2120076222

E-mail: bubigold@bubigold.sk

Ekonomický úsek: 055/3813488055/3813489
Predajňa - obchod: 0918816992055/3813533

Otváracie hodiny: Po – Pi: 10.00 –18.00 h

VÝSTAVBA
priemyselných hál, výškových budov,
pozemných stavieb
VÝSTAVBA
rodinných domov
a bytových domov
REKONŠTRUKCIE
rôzneho charakteru
a rozsahu
VLASTNÉ
investičné projekty; rodinné domy,
bytové domy, polyfunkčné objekty
PRIEMYSELNÉ
podlahy, cesty (betónové, asfaltové),
inžinierske siete
DODÁVKY
jednotlivých profesií: murárske práce,
zemné práce, búracie práce
INŽINIERSKE
činnosti a dohľad
stavebného dozoru